Tuesday, 24 May 2011

building week

time is here
on friday we will have an informal opening of our formless exhibition
I have bought a fridge on Blocket, 150:-.
I have taken my oven from home to A1, our exhibition space.
I have borrowed a big round table from BI, our institution.
I will build two shelves and choose if I want two small, ugly TV-screens to show my videos, or two big, ugly TV-screens...
I would like nice square ones as we saw at kiasma

Wednesday, 18 May 2011

my formless project is soon reaching its end...
aformlessm.blogspot.com
Entropy has often been loosely associated with the amount of order, disorder, and/or chaos in a thermodynamic system. The traditional qualitative description of entropy is that it refers to changes in the status quo of the system and is a measure of "molecular disorder" and the amount of wasted ener
måndag kl. 22:08 · · · ·
  • John Lennart Söderberg Entropy är relaterat till det mest sannolika tillståndet. I enkla system kan entropin beräknas exakt med sannolikhetskalkyler.
   måndag kl. 23:07 ·
  • Anna-Maria Hilborn oho! kul vad det kan betyda olika... vi har jobbat med konstnärlig entropi under paraplytemat formless (som även innehållar andra saker). konsten är ju tack och lov svår att beräkna exakt :)
   Igår kl. 10:17 ·
  • John Lennart Söderberg Ja det är tur att konsten går sina egna vägar. Naturen däremot går alltid mot ökande entropi.
   för 22 timmar sedan ·
  • John Lennart Söderberg Om konstnärerna släpper taget om konsten borde konsten själv gå mot högre entropi dvs mot allt sannolikare tillstånd -- vad nu det kan betyda.
   för 22 timmar sedan ·
  • Freja Freda spännande
   för 21 timmar sedan ·

Monday, 16 May 2011

chicken legs in gelatine
While making a pause in my "blocking" (serching for fridges etc... on Blocket) I put the frozen chicken legs in gelatine today.
I also did a conserve of the feathers, but with vinegar and salt.

Wednesday, 11 May 2011

Monday, 2 May 2011

Order and disorder

Entropy has often been loosely associated with the amount of order, disorder, and/or chaos in a thermodynamic system. The traditional qualitative description of entropy is that it refers to changes in the status quo of the system and is a measure of "molecular disorder" and the amount of wasted energy in a dynamical energy transformation from one state or form to another.[38] In this direction, a number of authors, in recent years, have derived exact entropy formulas to account for and measure disorder and order in atomic and molecular assemblies.[39][40][41][42] One of the simpler entropy order/disorder formulas is that derived in 1984 by thermodynamic physicist Peter Landsberg, which is based on a combination of thermodynamics andinformation theory arguments. Landsberg argues that when constraints operate on a system, such that it is prevented from entering one or more of its possible or permitted states, as contrasted with its forbidden states, the measure of the total amount of “disorder” in the system is given by the following expression:[41][42]

\mbox{Disorder}={C_D\over C_I}.\,

Similarly, the total amount of "order" in the system is given by:

\mbox{Order}=1-{C_O\over C_I}.\,

In which CD is the "disorder" capacity of the system, which is the entropy of the parts contained in the permitted ensemble, CI is the "information" capacity of the system, an expression similar to Shannon's channel capacity, and CO is the "order" capacity of the system.[40]


Tomorrow I will post my first plan/ map for the exhibition.
Today I will just show you a mini "taking-care-of-things-that-could-be-considerd-as-waist-work" that I did today.
Baking new, fresh bread out of left overs. Three different kinds of old cookies, Grahamsmjöl with "bäst före-datum" 2004 and some regular flour....
looks good, tastes as Skogaholmslimpa :)

Tuesday, 26 April 2011

l'invention du quotidien

I have read and re-read the book "l'invention du quotidien 2. habiter, cuisiner".
I have done notes in swedish, translating the french text... so if you excuse, I will just write down some of the notes (for myself):

köket och hushållsarbete som makt, behärska domän
ritualiserat - därför låg status
men kräver fantasi, abstraktionsförmåga, simultankapacitet, minne
organisera, kombinera, uppfinna
matlagning är en slags forskning
"slösa" - ägna sin rid åt någon som är dömt att försvinna
maten har dock ofta hög status, men inte den som lagar den (om det inte råkar vara en manlig kock) vardagsmaten mot finmaten/ bukfyllnad vs lyxkonsumtion
matlagning kräver noggrann tidsberäkning, mått- mängdkunskap - matematik
vardagsintelligens, många delmoment som överlappar varandra
laga sin egen mat ger lycka - över att skapa någonting själv, vara med och forma verkligheten
ny kunskap har ersatt gammal
förr rådde smak-lukt-utseende kunskap på råvaror. marknader. man fick lita på sin nedärvda kunskap, producerade själv eller var nära produktionen.
numera krävs flera års skolutbildning för att handla på i en vanlig affär - läsförmåga, kunskap om alla tillsatser, bäst före datum, märkningar, märken, miljö, näringsvärden, ekonomi, etik, fusk i produktionskedjan samt kunskap om alla verktyg/apparater, många elektriska, som använs i vardagsköket.
maten är mycket mer komplicerad än bara energiintag
kultur, tillgång
vad vissa tycker är äckligt är delikatesser för andra
smutsen, vad som anses äckligt
varje måltid man lagar är en möjlighet att lyckas eller misslyckas. en enskild måltid har inte så stor betydelse, men upprepningen, följden av alla måltider man lagar, har betydelse
kunskapen om hur man sparar mat, torkar, konserverar etc... har nästa helt försvunnit på ett par generationer
matlagning, en kunskap som hör välbeställda till, de fattiga har ingen kokkonst/kökskonst, det finns inte pengar att variera sig med, man äter ofta samma mat varje dag, värst på landsbygden, små bondgårdar, extremt enformigt
maten är en del av vad samhället är
ett språk genom vilket ett samhälle omedvetet översätter vad det är
att följa reglerna för vad man äter är att respektera världsordningen
till stor del äter vi våra minnen - vi tycker om det som vi fick av våra föräldrar (detta kan delvis appliceras på dagens nomadisering, resande liv också - vi tar ofta med oss matminnen och vanor från resor)
äta är inte bara att hålla kroppen vid liv
även ett sätt att konkretisera ett av förhållandena mellan personindivid och världen
vi äter även våra föreställningar om hälsa
mycket en klassfråga också såklart
relationen till den matande modern
senare relationen till den egna kroppen och dess nedbrytningsprocess
mat - kärlek - fysisk närhet - sinnenas njutning
bordet, ätande vid bord hyllar framför allt munnen. äta - tala. munnen är ceremonins centrum
matlagning är lika mental som praktisk
komma ihåg vad man ätit tidigare, preferenser, allergier etc...
alla prylar, maskiner samt halvfabrikat har suddat ut gränsen mellan privat o offentlig matlagning. färdigmat hemma, "hemlagat" på restaurang
förlust av många gester o mycket kunskap som blivit onödiga. förlust därmed av makt, skaparglädje och kontroll
alla vardagsgester skapar/ bildar livsstilen, ger en ens eget livsutrymme. Mångfalden av gester/sätt att göra ger form åt vardagslivet och gör det socuiala livet rikt.
behöver förstå det symboliska kapitalet i vardagspraktiker

Thursday, 21 April 2011

STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:2

Livsmedelskonsumtionen 1960-2006
Consumption of food 1960 - 2006

http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmedel/2009%3A2/20092_amk_ihopb_ikortadrag.htm
http://www.norfoods.se/products/categorized/

link to norfood, where you can buy many of the ingredients in food that aren't "real" food...

Sunday, 17 April 2011

an article in DN about the new trend of eating living animals.... macho gastronomy...
a bit indigestible, how could I react to that? eating ants? worms?

digging

Helped a friend to turn her "kolonilott" upside down on saturday... it had grass all over it and has to be covered this year.
interesting how we still feel the urge to grub in the soil, even though we really don't "need" it - it is really not cost-effective to grow your own vegetables/fruits nowadays, still it is so worth it! for the feeling, understanding of how it works, how much time it takes to grow, how much work it is in it. You just don't throw away your own harvest.

kite running

Continuing the exploration of intuitive, close to nature activities...
last friday - kite running
constructing with waste materials, tape and thread.
kite as a mirror - a map kite reflecting the earth
pretentious but beautiful
amazing to feel the wind in our hands
time demanding, unprofitable
understanding of construction
comprehension of how the wind works
aerodynamics

Tuesday, 12 April 2011Another peacefull day in the forest. We did several smaller interventions in the nature today.
One shelter from the wind.
One "wall" by a precipice.
One pine braid.
A circle of tied trees. Lines of cones...
these last ones
were the most "beautiful" and also the smallest intervention.

Monday, 11 April 2011

Today we went to Nackareservatet and built a nest/shelter out of dead branches. We were inspired by a book that I have - Överlevnadshandboken - The survivor's book - and the shelters that are shown there. We chose only to use material/wood that was on the ground, to follow the law and not to damage the forest.
I see this pseudo-protection out of branches as way of working on what kind of knowledge we need, and want to have. As a link in my food - origins research, about needs, desires, alienation, relation to out environment and how it is made/constructed.

sju sorters kakor
time flies
last week I cut the
chicken film and made seven sorts of cookies for our "klassfika" on wednesday.
they didn't look as nice as in the
cooking book and I was a little sad...
we talked about the act of giving, especially the fact of giving too much and how that feels.
How one can feel a shame of having made too much effort, afraid of seeming desperate maybe. pathetic, non-rational... it can give signals of a lack of "life", loneliness, a too strong
wanting to be loved, buying friends/love, or a need to be better than others, to be
the most generous and so on... it is a thin line between what is seen a normal act/gift and what isn't.

Tuesday, 5 April 2011

I was extremely nervous before the actual killing. As if I had the main role in a play, had hundreds of people in the audience and wasn'nt prepared, didn't know my text.... or even more... just a shaking feeling of doing something dangerous, as a huge jump at ski, but without the funny, enjoing part of that feeling... without the good adrenaline.
The first one was really hard, the second one was, well not allready routine, but I felt more secure and knew how to do things. This was a litle scary since I then understood how the killing can become a routine, and lose its meaning. That people working with killing can get distanced from their acts, the act is abstracted...
Then it was quite disgusting to take out the guts, most because they were warm, body tempered. Not at all like fish, that is cold.
We learned a lot about the chickens anatomy, how eggs are produced inside the body (and how BIG they are in proportion to the hen).
Just imagine the feeling of giving birt once a day!
ok, a lot of things have happened since the last time I blogged.
On wednesday last week Yanina, her son and me drew to a farm near strängnäs and bought the two hens I had ordered. Then we continued to my family's country house near stigtomta where we stayed over night.
After breakfast on thursday morning, we prepared everything as I had seen on the instruction movies.
The I killed both hens.
Emptied them.
Prepareded them in the oven.
And ate.

Wednesday, 30 March 2011

Thank you all for your great job at my workshop this monday!
we made the "vegetarian dinner III" from my cooking book from 1944 and ate:

three kinds of sandwiches (we baked the bread of course)
a clear vegetable soup with cheese bread sticks
spinach stew with hollandaise sauce (home made of course)
and a tutti-frutti cake with "kokkaffe".

thoughts that came up during the day:

these old recipes really complicate things - today we always try to simplify and cook as fast as possible (except this sour dough trend of course). the value of time has changed.
the only spices here were salt, sugar, some white pepper, mustard and a little little cayenne pepper - so the food turned out to be good but quite tasteless, a bit like we think baby food nowadays. taste buds have changed a lot since the 40-ties with all the traveling and the globalization.
it was hard to coordinate everything and make it be ready at the right time.
fantastic for me to watch everybody cooking!


Thursday, 24 March 2011

ok... this is turning into a "maybe I will stop eating meat" project, psychologically. That would be a step further on the way to live in a more environmental friendly way.

I still have problems eating the sausages we made... kept thinking about the intestins.

feel nervous and frightened about the perspective of killing hen. I have killed a lot of fishes, a couple of crabs, but nothing bigger.

I tabellen nedan visas bidrag till klimatpåverkan för tio ekologiska livsmedelsprodukter. Resultaten redovisas i gram koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) per kg produkt.

Tabell 1: Bidrag till klimatpåverkan för tio ekologiska livsmedel (källa: SIKs LCA databas).

EKO PRODUKTER g CO2-ekv per kg produkt

mjölk 980

potatis 57-83**

morötter 37

fläskkött 4 800

nötkött 20 000-22 000***

vetemjöl 350

kaffe 1 100

tomater (växthus) 4 900

havregryn 760

palsternacka 61


KOMMENTAR

ECM* från gård skördad produkt skördad produkt benfritt kött från gård benfritt kött från gård frånkvarn

rostat malet kaffe skördad produkt från processning skördad produkt

URSPRUNG

Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Guatemala Danmark Danmark Sverige

* energy corrected milk (4% fett innehåll); **varav 20% beräknas gå till djurfoder; ***ranchdrift

Slakt för husbehov och nödslakt av fjäderfän


Om du slaktar fjäderfän för husbehov får du inte sälja köttet. Du som slaktar för husbehov eller måste nödslakta hemma på gården måste behärska den aktuella avlivningsmetoden och hanteringen av djuren i samband med denna. Kontakta Livsmedelsverket, telefon 018-17 55 00, om du har frågor om hygienregler vid nödslakt.

När djur förs till slakt och när de slaktas, ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas på plats utan att först flyttas. Du som har djur är skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt om de inte är behandlingsbara.

Om du inte vill eller kan utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär, ett slakteri eller ett företag som har erfarenhet av att avliva djur.

Tillåtna bedövningsmetoder vid hemslakt


Vid bedövning får du hålla fast djuren manuellt eller använda fotbyglar för fjäderfän med en vikt av högst 20kg eller slakttratt. Du får bedöva fjäderfän med bultpistol, kulvapen eller elektricitet. Höns får dessutom bedövas med koldioxid. Fjäderfän som slaktas av ägaren för husbehov får även bedövas genom ett slag i huvudet. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska du kontrollera att djuret eller djuren är bedövade.

Avblodningen ska påbörjas inom 60 sekunder efter bedövning med skjutvapen eller koldioxid och inom 20 sekunder efter bedövning med elektricitet. Avblodning ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Efter avblodning ska du kontrollera att djuren är döda innan de får gå vidare i slaktprocessen.

Bestämmelserna kring skjutvapnets typ, ammunition, skjutavstånd och träffområde är relativt detaljerade. Läs mer om detta i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning som du hittar till höger. Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskyddsföreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid hemslakt och nödslakt måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.


Jorbruksverket. http://www.sjv.se/amnesomraden/djur/fjaderfan/slaktochannanavlivning.4.45fb0f14120a3316ad780001432.html

Monday, 21 March 2011

oh fuck.... I just "ordered" two of these for next wednesday :(
brown lohmann, ten month old
we'll pick them up att Mariehälls gård outside Strängnäs and drive out to my countryhouse for the slaughter session
feels extremely formless
how travel with them? soemeone???
in a travel cage for cats? in the trunk?

bon appétit!
yesterday as you all know was the big sausage day.
my 3-4 kg of meat and fat transformed into a huuuge amount of sausage (about 3x what is on the plate here).
It was great fun and a good experience...
I was really disgusted by the intestines - especially the smell.
and I kind of have maternal feelings for my new born sausages.

Saturday, 19 March 2011

slowness, understanding of processes, respect for time, surviving...

ideas right now:

- during a week, eating only things I don't know what they are. Buying food I don't recognize and can't identify.
- take the left overs (peels, bones etc...) from food and cook only with them, throw away the "real" food.
- cook things that seem/sound/look really disgusting
- one film (two screens as the one I showed on thursday) where you see the meal being cooked and simultaneously being eaten.
- follow peoples lonely cooking habits, film them cooking and eating alone at their table. Set up several TV screens around a table and show the films. Leave empty chairs for visitors to sit down and share the moment.
- An entirely sponsored cooking performance, where I cook whit what have been able to get sponsored with "man tager vad man haver".
- slaughter a rabbit in an odd place, cook it and serve it.
- on a restaurant wall, show a film about how the food is made.
- try some really strange diets
- follow one of the special party meal recipes in my old cooking book (like christmas, new years eve)
-... etc...

Thursday was midterm examination day.
Today is a wedding day.
Tomorrow is my sausage making day!
I have been to ica in vårby gård, they being one of the rare ones you can find "fjälster" at. So the "rolls" you see on the picture are intestants of sheep. Under that about 3-4 kilos of pig and cow.
Three animals in my fridge...
I have also been in contact with a couple of farms that are selling ckickens.
So I'm also preparing myself for the butcher role.

Monday, 14 March 2011

check out Håkan talking about
meat:

http://www.fallmanskott.se/
djurkunskap-for-hemmakocken/
kotthantverk-pa-video
ooo.... having too many ideas.... a lovely list of 12 things i absolutely want to do...
like sausage...strange sausages...Friday, 11 March 2011

time

if you wonder why this cooking took so muck time...
everything is dome from scratch, from the mustard to the rusks.this is my kitchen
tired....have spent all the week cooking and filming... (a part from attending 4-dagar of course;). the menu was following:


MATSEDEL för normala tider
Vintermånad, första veckan, fredag

på morgonen:
tomatsaft.
kokta ägg.
grovt bröd, smör, honung eller marmelad.
mjölk.
kaffe eller te.

lunch:
mjölk, grovt bröd, smör, ost.
strömmingslåda I med kokt potatis.
(frukt)
kaffe eller te.

middag:
kokt färskt oxkött med pepparrotssås = pepparrotskött och kokt potatis.
kaffe med kall aprikospudding.