Wednesday, 18 May 2011

my formless project is soon reaching its end...
aformlessm.blogspot.com
Entropy has often been loosely associated with the amount of order, disorder, and/or chaos in a thermodynamic system. The traditional qualitative description of entropy is that it refers to changes in the status quo of the system and is a measure of "molecular disorder" and the amount of wasted ener
måndag kl. 22:08 · · · ·
  • John Lennart Söderberg Entropy är relaterat till det mest sannolika tillståndet. I enkla system kan entropin beräknas exakt med sannolikhetskalkyler.
   måndag kl. 23:07 ·
  • Anna-Maria Hilborn oho! kul vad det kan betyda olika... vi har jobbat med konstnärlig entropi under paraplytemat formless (som även innehållar andra saker). konsten är ju tack och lov svår att beräkna exakt :)
   Igår kl. 10:17 ·
  • John Lennart Söderberg Ja det är tur att konsten går sina egna vägar. Naturen däremot går alltid mot ökande entropi.
   för 22 timmar sedan ·
  • John Lennart Söderberg Om konstnärerna släpper taget om konsten borde konsten själv gå mot högre entropi dvs mot allt sannolikare tillstånd -- vad nu det kan betyda.
   för 22 timmar sedan ·
  • Freja Freda spännande
   för 21 timmar sedan ·

No comments:

Post a Comment