Thursday, 24 March 2011

I tabellen nedan visas bidrag till klimatpåverkan för tio ekologiska livsmedelsprodukter. Resultaten redovisas i gram koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) per kg produkt.

Tabell 1: Bidrag till klimatpåverkan för tio ekologiska livsmedel (källa: SIKs LCA databas).

EKO PRODUKTER g CO2-ekv per kg produkt

mjölk 980

potatis 57-83**

morötter 37

fläskkött 4 800

nötkött 20 000-22 000***

vetemjöl 350

kaffe 1 100

tomater (växthus) 4 900

havregryn 760

palsternacka 61


KOMMENTAR

ECM* från gård skördad produkt skördad produkt benfritt kött från gård benfritt kött från gård frånkvarn

rostat malet kaffe skördad produkt från processning skördad produkt

URSPRUNG

Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Guatemala Danmark Danmark Sverige

* energy corrected milk (4% fett innehåll); **varav 20% beräknas gå till djurfoder; ***ranchdrift

No comments:

Post a Comment