Thursday, 24 March 2011

Slakt för husbehov och nödslakt av fjäderfän


Om du slaktar fjäderfän för husbehov får du inte sälja köttet. Du som slaktar för husbehov eller måste nödslakta hemma på gården måste behärska den aktuella avlivningsmetoden och hanteringen av djuren i samband med denna. Kontakta Livsmedelsverket, telefon 018-17 55 00, om du har frågor om hygienregler vid nödslakt.

När djur förs till slakt och när de slaktas, ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas på plats utan att först flyttas. Du som har djur är skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt om de inte är behandlingsbara.

Om du inte vill eller kan utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär, ett slakteri eller ett företag som har erfarenhet av att avliva djur.

Tillåtna bedövningsmetoder vid hemslakt


Vid bedövning får du hålla fast djuren manuellt eller använda fotbyglar för fjäderfän med en vikt av högst 20kg eller slakttratt. Du får bedöva fjäderfän med bultpistol, kulvapen eller elektricitet. Höns får dessutom bedövas med koldioxid. Fjäderfän som slaktas av ägaren för husbehov får även bedövas genom ett slag i huvudet. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska du kontrollera att djuret eller djuren är bedövade.

Avblodningen ska påbörjas inom 60 sekunder efter bedövning med skjutvapen eller koldioxid och inom 20 sekunder efter bedövning med elektricitet. Avblodning ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Efter avblodning ska du kontrollera att djuren är döda innan de får gå vidare i slaktprocessen.

Bestämmelserna kring skjutvapnets typ, ammunition, skjutavstånd och träffområde är relativt detaljerade. Läs mer om detta i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning som du hittar till höger. Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskyddsföreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid hemslakt och nödslakt måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.


Jorbruksverket. http://www.sjv.se/amnesomraden/djur/fjaderfan/slaktochannanavlivning.4.45fb0f14120a3316ad780001432.html

No comments:

Post a Comment