Thursday, 20 January 2011lös formen formen är lös löst upplöst formligen formlös söl sälen är löslig reslig operationell omorganiserande strukturellt uppluckrad reslig härlig oh no! blog should be in english...
formless mountain rises from the dark sails like a sunken risen ship nonsens is form shape postphone decisions

No comments:

Post a Comment